LHV-Huisartsenkring district Rotterdam

De huisartsenkring is er voor u!
Met 23 huisartsenkringen door het hele land buigt de LHV zich niet alleen over landelijke, maar ook over regionale en lokale dossiers en belangen. Een huisartsenkring verbindt alle huisartsen in een gebied met elkaar en komt op voor hun specifieke belangen. Huisartsenkringen overleggen met regionale en lokale stakeholders, zijn het aanspreekpunt voor leden over lokale kwesties en werken mee aan regionale en lokale projecten. Ze borgen en verstevigen de regionale positie van leden en geven mede richting aan het landelijk te voeren beleid. 

Doel van de LHV-huisartsenkring district Rotterdam
De kring wil niet alleen belangenbehartiger zijn, maar ook inhoud geven aan het verenigingskarakter. Het bestuur van de kring Rotterdam zoekt het contact met de leden, luistert en biedt ook ruimte voor constructief tegengeluid. Het doel van de kring is verbinden, informeren, opinie peilen en vertegenwoordigen. Dat laatste zowel regionaal, alsook het regionale geluid in Utrecht en Den Haag laten klinken. Natuurlijk informeren onze leden over de effecten van hun inbreng. De HAweb groep LHV-Huisartsenkring district Rotterdam vervult een belangrijke functie in de communicatie met de leden.
LHV-bureau West-Nederland vervult een belangrijke functie en ondersteunt het kringbestuur bij het realiseren van hun doelstellingen.

Abonneren op Voorpagina-feed