Bericht Gemeente Rotterdam: Congres medisch beroepsgeheim bij huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
De Gemeente Rotterdam organiseert op 21 november een congres over hoe om te gaan met het medisch beroepsgeheim in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het congres is gericht op de medische beroepsgroep en andere belangrijke partners in de aanpak, zoals Veilig Thuis, de jeugdbescherming en (andere) hulpverleners.

Met het congres wil de gemeente realiseren dat:

    • De rol bij en verantwoordelijkheid voor het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling van de medische beroepsgroep buiten kijf staat;
    • De kennis toeneemt over hoe het beroepsgeheim zich verhoudt tot informatie delen en melden in geval van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling;
    • De bereidheid bij de medische beroepsgroep tot het delen van informatie en doen van een melding toeneemt;
    • en de bekendheid tussen de medische beroepsgroep en andere spelers in het veld toeneemt.

U wordt van harte uitgenodigd het congres bij te wonen. Het programma, de formele uitnodiging en informatie over accreditatie volgen zo snel mogelijk na de zomer. Dan opent ook de inschrijving.