Bericht RSS/Rijndam: huisarts gezocht voor deelname projectteam

Rotterdam Stroke Service / Rijndam neemt deel aan project “Samen beslissen” in CVA-revalidatie
 
 
De Rotterdam Stroke Service ( RSS) / Rijndam is geselecteerd voor deelname aan het project “Samen beslissen” in CVA-revalidatie en zoekt hiervoor een huisarts-deelnemer. Dit landelijke ZonMw-project loopt via het Kennis Netwerk CVA-Nederland (KNCN). Doel is toepassing van gedeelde besluitvorming én de informatieverstrekking over de mogelijke behandelvormen en behandelaars in de CVA-Keten Rotterdam te verbeteren. Het accent ligt op de zorg na ontslag uit een revalidatiecentrum en de zorg in de thuissituatie.

Inhoud project
Het project richt zich op de volgende aandachtsgebieden:
- bovenste extremiteit: spasme / complicaties/ contracturen
- onderste extremiteit: loopstoornis / complicaties

Huidige samenstelling projectteam
1. Hannah Post, psycholoog Rijndam locatie FG, kartrekker.
2. Daniëlle de Wit, revalidatiearts Rijndam locatie FG
3. Cor Sier, fysio-/ oefentherapeut 1e lijns CVA- netwerk Rotterdam
4. Ilse Daemen, ergotherapeut 1e lijns CVA- netwerk Rotterdam
5. Willemien van den Hout, fysiotherapeut Rijndam locatie FG
6. Miranda Lansbergen, manager Rijndam en vertegenwoordiger Hersenletsel.nl regio Zuid-Holland intramurale en extramurale zorgverleners.

Gezocht huisarts Rotterdam
Voor ons projectteam zoeken wij een vertegenwoordiger van de huisartsen die een duidelijke visie heeft op en inhoudelijk betrokken is bij de ontwikkeling van de zorg. Voor deelname aan dit project zijn vacatiegelden beschikbaar.

Tijdsinvestering
Uitgaande van de geplande data en landelijke bijeenkomsten wordt de tijdsinvestering geschat op 1 uur per week. Binnen het projectteam wordt in overleg bepaald wie deelneemt aan de landelijke bijeenkomsten. De kennismakingsbijeenkomst zal plaatsvinden tussen het einde van de zomervakantie en voor 18 september.
Geplande data komend jaar: 
18 september 2017- Landelijke bijeenkomst/ scholing projectteam 
2 oktober 2017- Regionale scholing  (bij Rijndam)
22 januari 2018 - Landelijke bijeenkomst
14 mei 2018 - Slotbijeenkomst landelijk projectteam

Reacties 
Graag ontvangen wij uw reactie of vragen via:
Cor Sier
Daniëlle de Wit of
Miranda Lansbergen