Bericht van Jeugdsportfonds: Financiën een drempel om te sporten? Het Jeugdsportfonds helpt.

 
 
Voor 20.000 Rotterdamse kinderen vormen financiën een drempel om te sporten bij een vereniging. Zij dreigen daarmee niet alleen plezier mis te lopen, maar ook ontwikkeling op fysiek en mentaal vlak. Om deze kinderen toch een sportkans te bieden, kent Rotterdam - net zoals vele andere gemeenten - het Jeugdsportfonds. Het Jeugdsportfonds Rotterdam vergoedt de sportcontributie voor Rotterdamse kinderen van 4 t/m 17 jaar oud.

De contributievergoeding, die rechtstreek aan de club wordt overgemaakt, bedraagt maximaal 225 euro per kind per jaar. De regeling keert uit als het gezinsinkomen van echtparen maximaal 1550 euro of van alleenstaanden maximaal 1375 euro is. In 2016 honoreerde het Jeugdsportfonds Rotterdam 4863 aanvragen.

Het Jeugdsportfonds werkt met intermediairs. Een intermediair is iemand die op professionele wijze verbonden is met het kind of het gezin. Zo kunnen leerkrachten, maatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren of jeugdhulpverleners een aanvraag indienen. Ouders en verenigingen kunnen zelf geen aanvraag doen.

Huisarts of praktijkondersteuner als intermediair
Rotterdam telt zo’n 1500 intermediairs die aanvragen indienen voor het Jeugdsportfonds. Ook een huisarts of praktijkondersteuner kan intermediair zijn. Deze rol is onder andere van waarde wanneer een huisarts kinderen adviseert om, bijvoorbeeld vanwege psychische of lichamelijke klachten, te sporten of bewegen, maar de financiële thuissituatie hier een drempel voor vormt. De huisarts kan in zo’n situatie allereerst het kind en de ouders adviseren een sportvereniging te zoeken die aansluit bij de wensen van het kind. Daarna kan de aanvraag worden ingediend. Dit kan door de huisarts zelf, maar ook door een praktijkondersteuner of assistente worden gedaan.

De werkzaamheden van een intermediair:

  • Kent de situatie van de kinderen en hun ouders;
  • Dient aanvragen in voor het kind (na check inkomensgegevens + legitimatiebewijs kind);
  • Motiveert het kind om te blijven sporten.

Alternatieve mogelijkheden
Bent u niet in staat zelf de intermediairrol te vervullen? Dan zijn er alternatieven om kinderen toch hun sportkans te bieden:

  • De aanvraag kan, in opdracht van u, worden gedaan door de praktijkondersteuner of de doktersassistente;
  • Indien u vanuit uw praktijk geen mogelijkheden ziet om de aanvraag in te dienen, kunt u ook helpen door het Jeugdsportfonds wel bekend te maken. Het Jeugdsportfonds heeft een bord ontwikkeld dat in de wachtkamer kan worden opgehangen en het Jeugdsportfonds op die manier zichtbaar maakt aan ouders. Het zou geweldig zijn als bij alle huisartsen in Rotterdam een bord van het Jeugdsportfonds in de wachtkamers zou komen te hangen. Indien u hier interesse in hebt, ontvangen wij graag een e-mail via rotterdam@jeugdsportfonds.nl.

Direct aanmelden als intermediair:

  • Ga naar www.allekinderendoenmee.nl om u aan te melden;
  • Gebruik bij aanmelding uw zakelijke e-mailadres. Het gebruik van een privéadres (bijvoorbeeld Hotmail of Gmail) is niet toegestaan;
  • Binnen 48 uur krijgt u per mail een inlogcode en wachtwoord toegestuurd;
  • Met deze inlogcode en dit wachtwoord kunt u beginnen met het indienen van aanvragen.

Meer informatie
Informatie en de spelregels van het Jeugdsportfonds zijn te vinden op de website https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/ Of stuur een e-mail naar rotterdam@jeugdsportfonds.nl. Telefonisch kunt u ons bereiken tijdens het spreekuur op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 8.30 tot 12.30 uur op 010-4794457

Met vriendelijke groet,

Ellen Breedveld
Coördinator Jeugdsportfonds Rotterdam