Bericht van KOEL: Mini-symposium - Dilemma's rond het levenseinde - 12 oktober 2017

 
 
Houdt de vraag van een patiënt die een doodswens heeft en die u om euthanasie gevraagd heeft, u ’s avonds wel eens bezig, ligt u er wel eens wakker van? Problematiek rond het levenseinde is heel actueel. Wekelijks staan er artikelen in kranten en (medische) tijdschriften, kortom het onderwerp houdt veel mensen bezig. Tijdens dit mini-symposium gaat u aan de hand van een tweetal casussen met elkaar de dialoog aan, over uw begeleiding bij het levenseinde, de doodswens van patiënten en euthanasie. Daarnaast presenteren wij u aan de hand van deze casuïstiek, de regelgeving rond euthanasie, alsook de inzichten van de SCEN-artsen en medewerkers van de Levenseindekliniek.

Leerdoelen
Na het volgen van dit mini-symposium
•   bent u op de hoogte van helpende en hinderende factoren ter bevordering van een goede arts - patiënt communicatie
•   heeft u kennis van de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie
•   bent u op de hoogte van de aandachtspunten bij patiënten met dementie, om hun wilsbekwaamheid en doodswens te kunnen
     beoordelen (in het kader van de euthanasiewens)
•   heeft u kennis genomen van de werkwijze van de Levenseindekliniek
•   bent u op de hoogte van de richtlijnadviezen voor een SCEN-consultatieaanvraag

Programma

16.00 - 16.10 uur

Opening mini-symposium  

16.10 – 17.45 uur

* Presentatie "Morele dilemma's rondom euthanasie" door dr. J. Wielenga.
* Inleiding casus 1 "een patiënt met een longcarcinoom" door drs. W. Feijen
* Bespreking casus in subgroepen
* Korte plenaire inventarisatie van vragen en discussiepunten uit
  subgroepen

17.45 – 18.30 uur

Diner + netwerkmogelijkheden

18.30 – 21.00 uur

* Inleiding casus 2" een patiënt met dementie" door drs. W. Feijen
* Bespreking casus in subgroepen
* Korte plenaire inventarisatie van vragen en discussiepunten uit 
  subgroepen gevolgd door:
* Presentatie "dementie" door Mw. C. Visser-Mol
* Presentatie "Levenseindekliniek" door dr. J. Wielenga
* Presentatie "Werkwijze SCEN-artsen" door Mw. E. Geerdink-Officier
* Slotdiscussie, panel bestaande uit de sprekers aangevuld met de heer Leon Barendrecht, huisarts en
  SCEN-arts

21.00 – 21.10 uur

Centrale afronding en sluiting

21.10 – 21.30 uur

Naborrelen

Docenten

• Dhr. drs. W. Feijen

NHG-supervisor, begeleider van de intervisie bijeenkomsten van SCEN-artsen
in de regio Rotterdam en WSD, niet praktiserend huisarts

• Mw. E. Geerdink

Huisarts - SCEN arts

• Dhr. dr. J. Wielenga

Internist, Hematoloog, SCEN arts, Medisch manager Levenseindekliniek

Mw. C. Visser-Mol

Specialist Ouderengeneeskunde, SCEN arts

Dhr. A.J. Evertse

Huisarts, directeur KOEL, voorzitter

 

Algemene informatie

 

Datum 

Donderdag 12 oktober 2017

Tijd  

16.00 - 21.00 uur

Locatie 

Hotel Novotel Rotterdam Brainpark

Prijs

€ 95,-

Accreditatie

4 uur (bij ABAN Cluster 1 en 2)

Aanmelden

 

Voor meer informatie over de inhoud van de scholing en inschrijven kunt u terecht op het nascholingsoverzicht op onze website.
Voor deze scholing hebben wij accreditatie geregeld. Zijn er nog vragen, tips en/of opmerkingen mail dan naar secretariaat@leerpuntkoel.nl