Bericht van logeerhuis De Buren: Uitnodiging symposium over informele zorg op 8 maart

 
 
Biedt Logeerhuis De Buren uitkomst? Logeerhuis de Buren organiseert in samenwerking met het Kansfonds op woensdag 8 maart 2017 een symposium over de nuldelijnszorg, ook wel 'informele zorg' genoemd. Het Kansfonds helpt mensen om te zien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Logeerhuis De Buren doet recht aan deze maatschappelijke opdracht en is de verbinding tussen ziekenhuis en thuis.

In Logeerhuis De Buren kunnen mensen terecht om in een huiselijke omgeving te herstellen na ziekte en/of opname in een ziekenhuis. Door de inzet van vrijwilligers komen herstel en welzijn samen, wanneer zelfstandig wonen tijdelijk niet mogelijk is. Steeds vaker doen mensen die hulp nodig hebben een beroep op hun directe sociale omgeving.
 
De vraag is waar het groeiende aantal kwetsbare burgers in de komende decennia een beroep op kunnen doen als deze sociale omgeving ontbreekt. Aandacht is nodig voor de nuldelijnszorg. Dit doen we tijdens het symposium, onder leiding van de dagvoorzitter drs. Rianne van Velzen-Ruit, directeur van Stichting Beter Keten en tevens bestuurslid bij Samen 010.

Programma

14.30 uur: Inloop
15.00 uur: Opening en inleiding
15.10 uur: Prof. dr. Robbert Huijsman
Bijzonder hoogleraar Management & Organisatie van Ouderenzorg verbonden aan het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam
15.25 uur: Nico Noordberger
Afdelingsmanager Ketenlogistiek, Medisch Maatschappelijk Werk, Vrijwilligers en Mortuaria Franciscus Gasthuis & Vlietland
15.35 uur:  Hugo de Jonge
Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van Rotterdam
15.45 uur : Anne-Marie Nuis- van der Hidde
Voorzitter Stichting Logeerhuis de Buren
15.50 uur: Afsluiting eerste gedeelte en inleiding paneldiscussie

16:00 uur: Paneldiscussie met:

 • Dr. Dirk Pons
  Arts, Directeur Zorg bij DSW Zorgverzekeraar en Zorgkantoor DSW
 • Drs. Josephine Vogel
  Manager CZ Fonds bij Zorgverzekeraar CZ
 • Dr. Ria de Korte – Verhoef
  CDA kandidaat Tweede Kamer, verpleegkundige en docent Hogeschool van Amsterdam
 • Fatima Talbi
  Gemeenteraadslid voor de PvdA Rotterdam
 • Michel van Elck
  Gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam

Aan de hand van een aantal stellingen vindt er een interactieve paneldiscussie plaats, waarbij ook u betrokken wordt.

17:00 uur: Borrel

Datum: woensdag 8 maart 2017
Tijd: 15:00 -17:00 uur en na afloop een borrel
Plaats: Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam

Meldt u zich hier aan voor het symposium.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.