Het Consultatief Palliatief Team Rotterdam, ook bereikbaar buiten kantooruren

 
 
Het CPT geeft adviezen bij vragen rondom patiënten, waar, in opzet curatieve behandeling niet meer zinvol is en de prognose naar medisch inzicht beperkt is. Voor telefoonnummers zie de bijlage

Zij geeft adviezen vanuit de palliatieve zorgbenadering met kennis en deskundigheid op het gebied van symptoombestrijding. De consultatie vindt alleen plaats met veronderstelde toestemming van de eindverantwoordelijke behandelaar en in overleg met de patiënt en zijn naasten. De relatie tussen patiënt en eindverantwoordelijk hulpverlener (veelal de huisarts) staat hierbij centraal.

U kunt het CPT bijvoorbeeld benaderen voor: 

  • Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie.
  • Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie.
  • Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze.
  • Problemen op existentieel of spiritueel gebied.
  • Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

Vanwege de vaak complexe problematiek is het CPT multidisciplinair samengesteld. De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijkervaring gespecialiseerd in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan de door het IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Meer informatie over het Consultatief Palliatief Team:

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam/Zorg-in-uw-regio/Consultatief-Palliatief-Team

BijlageGrootte
PDF-pictogram artikel_over_cpt_december_2017.pdf78.2 KB