Inventarisatie medicatieoverdracht in de praktijk

 
 
Via het uitvoeren van een inventarisatie wil de stuurgroep medicatieoverdracht graag meer inzicht in krijgen in de implementatie van gemaakte afspraken en goede voorbeelden uit de praktijk.

In 2014 is er een regionaal convenant Medicatieoverdracht afgesloten tussen diverse partijen waaronder de LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, Centrale Huisartsenposten Rijnmond(CHPR), Samenwerkende gezondheidscentra (OSER), Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR), Trombosedienst Star MDC, Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), de branche-organisatie van zorgondernemers op het gebied van verpleging, thuiszorg en GGZ (ConForte), en Zorgbelang Zuid-Holland.

Landelijke richtlijn
Voor de ontwikkeling van het regionale convenant is uitgegaan van de landelijke richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten
’ die geldt voor alle zorgaanbieders in Nederland. Sinds 1 januari 2011 is het verplicht dat er:

- Bij elk contact met een voorschrijver altijd een Actueel Medicatieoverzicht (AMO) beschikbaar is waarop het medisch handelen wordt gebaseerd;
- Bij een spoedopname zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur na opname, een Actueel Medicatieoverzicht beschikbaar is;
- Bij overdracht naar de volgende schakel zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur na consult, het Actuele Medicatieoverzicht beschikbaar is.

Implementatie
In 2016 is de voortgang van de regionale afspraken binnen de stuurgroep Medicatieoverdracht geëvalueerd. Geconstateerd is dat de gemaakte ketenafspraken in beperkte mate zijn/worden
geïmplementeerd. Ook is er maar beperkt inzicht in de “goede voorbeelden” uit de regio. Deze goede voorbeelden kunnen gebruikt worden om verdere verbeteringen in de regio te realiseren. Via het uitvoeren van een  inventarisatie wil de stuurgroep hier graag meer inzicht in krijgen. 

Inventarisatie
Wij willen u bijgaand vragen de inventarisatie voor 15 augustus
in te vullen via de bijgevoegde link:
https://nl.surveymonkey.com/r/FMJHFRB De resultaten van de inventarisatie worden eind augustus 2017 besproken met een vertegenwoordiging van de ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en apothekers, stuurgroep medicatieoverdracht uit de regio Rijnmond.

Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van de inventarisatie kunt u contact opnemen met ZorgImpuls.