Samen zorgen voor de ANW? Kom en praat mee op 8 of 15 maart!

 
 
De huisartsen in de regio Rotterdam maken zich - net als in de rest van het land - zorgen over de houdbaarheid van de dienstenstructuur en de mogelijkheid om diensten te kunnen blijven uitvoeren. De LHV inventariseert de knelpunten en draagt voorstellen voor aanpassingen en oplossingen aan. Samen met de CHPR zijn twee bijeenkomsten georganiseerd op 8 en 15 maart waar we de ANW-zorg bespreken en bediscussiëren met gevestigde huisartsen, huisartsen in dienstverband en waarnemers. We willen zo tot oplossingen komen voor onze regio en huisartsenposten.

Aan de hand van stellingen komen vragen aan bod als: Hoe verbeteren we de triage? Moeten er meer disciplines worden ingezet? Kunnen we de patiënten ‘opvoeden’? Moeten we de bereikbaarheid van dagpraktijken aanpassen? Hoe verbeteren we de samenwerking met derden? Moet de post overdag ook open? En de belangrijkste vraag: hoe houden we lol in ons werk?
Samen zorgen voor de ANW? Kom en praat mee!

Uw suggesties voor oplossingen voor de ANW-knelpunten kunt u tijdens de vergadering in een ideeënbus doen.

discussienotitie naar een toekomstbestendige acute zorg

Na de bijeenkomst van 8 maart vindt aansluitend de ledenraad van LHV-huisartsenkring district Rotterdam plaats met o.a. jaarplan en een toelichting over de activiteiten van het FAW voor alle huisartsen in de regio.

Programma:

woensdag 8 maart 2017

18.00 - 18.30 uur: inloop met broodjes
18.30 - 20.15 uur: themabijeenkomst ANW
20.30 - 22.00 uur: kringledenraad LHV- Huisartsenkring district Rotterdam (vergaderstukken)

Locatie
Novotel Brainpark
K.P. van der Mandelelaan 150
3062 MB Rotterdam

------------------------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 15 maart

18.00 - 18.30 uur  inloop met broodjes
18.30 -  2015  uur ANW-bijeenkomst

Locatie:
Van der Valk
Krommeweg 1
2988 CB Ridderkerk

 Aanmelden