Symposium ‘Palliatieve zorg voor specifieke groepen’ op 12 oktober 2017

 
 
In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2017 organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken op 12 oktober a.s. van 13.00 tot 17.00 uur het Symposium ‘Palliatieve zorg voor specifieke groepen’. Dit symposium vindt plaats in HAL4 aan de Maas, Watertorenweg 200, 3063 HA AD Rotterdam en is interessant voor zowel professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in de palliatieve zorg als voor persoonlijk geïnteresseerden.

Uit de evaluaties van de Dag van de Palliatieve Zorg 2016 bleek dat de deelnemers graag meerdere workshops wilden volgen. Daarom hebben wij dit jaar gekozen voor een opzet waarbij twee workshoprondes plaatsvinden. In de bijlage vindt u informatie over het programma, de locatie en de wijze van aanmelden. Deze informatie staat ook op onze website bij: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam/Het-Netwerk/Internationale-Dag-van-de-Palliatieve-Zorg/IDPZ-2017

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel dient u zich vooraf via onze site aan te melden en daarbij uw keuze voor de twee workshops door te geven. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 27 september 2017. (Wanneer u zich wel heeft aangemeld maar zonder bericht van afmelding niet verschijnt, zullen wij € 25,- in rekening brengen).

Dit jaar hebben wij een informatiemarkt aan het programma toegevoegd. Tijdens de inloop en na afloop van het inhoudelijk programma kunt u op de informatiemarkt kennis maken met nieuwe projecten en nieuwe ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg.  Heeft u zelf een nieuw project of initiatief dat u wilt laten zien op de informatiemarkt: stuurt u dan een mail .

Deze uitnodiging zal via diverse contactpersonen verspreid worden. Het is daarom mogelijk dat u de uitnodiging dubbel ontvangt.

Indien u zelf ook mensen kent waarvoor het Symposium ‘Palliatieve zorg voor specifieke groepen’ interessant is, dan kunt u deze uitnodiging natuurlijk doorsturen of verspreiden binnen uw netwerk.