Uitnodiging Thematafel Regionalisering op 30 november van 17.00 tot 20.30 uur, Lommerrijk Rotterdam

 
 
De (eerstelijns)gezondheidszorg staat voor een pittige opgave. Als gevolg van een veranderende populatie en zorgbehoefte, decentralisaties en zorgakkoorden, neemt de druk op de (georganiseerde) eerste lijn toe. Maar niet alleen op de eerste lijn. Ook ziekenhuizen, sociaal domein en GGZ zijn genoodzaakt tot verandering. Om bijvoorbeeld de kwaliteit van de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren is een regionaal samenwerkingsspel over domeinen heen noodzakelijk.

Regionalisering
De belangstelling voor het thema ‘regionalisering’ neemt dan ook toe, onder meer door de nieuwe financiering Organisatie & Infrastructuur (O&I). Het thema wordt op diverse overlegtafels besproken, zowel regionaal als landelijk. Op 30 november doen we dat graag met een vertegenwoordiging van de huisartsenzorg uit de regio Rotterdam. Het doel van de avond is het komen tot een inhoudelijke agenda.

Initiatiefnemers
Het initiatief voor deze bijeenkomst ligt bij de LHV kring Rotterdam, zorggroepen IZER, Cohaesie, Capelle, Aristo 6 en HOED Nieuwerkerk, CHPR, koepels van gezondheidscentra ZON-Boog en Gezond op Zuid, zelfstandige gezondheidscentra Levinas, Mathenesserlaan, Mariastraat, Lijn 2, Sanitas en Charley Toorop en ZorgImpuls.

Programma en aanmelding
Het aantal plaatsen is beperkt tot ongeveer 50. Voor aanmelding en het programma verwijzen we u graag naar de website van ZorgImpuls.


Hartelijke groet,

 

Namens het voorbereidend comité: Corine Baar (huisarts en bestuurslid GC Levinas), Annemiek Beukman (bestuurder Gezond op Zuid), Miranda Buckley (huisarts en bestuurslid IZER), Loek Dresen (adviseur ZorgImpuls), Tejo Schenk (huisarts en bestuurslid LHV Kring), Stijn Strous (directeur IZER) en Robert Waterreus (directeur ZorgImpuls)