Bericht van gemeente Rotterdam: project Moeders van Rotterdam

 
 
Het project Moeders van Rotterdam is een project vanuit de gemeente Rotterdam. Moeders van Rotterdam richt zich op zeer kwetsbare zwangere vrouwen en heeft tot doel de kansen op een gezonde zwangerschap en een gezonde en veilige kraamperiode met een goede start voor het kind te vergroten. Zeer kwetsbaar betekent een combinatie van medische en niet-medische risico’s die elkaars werking versterken en effectieve zorg en zelfregie belemmeren. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat zeer kwetsbare zwangere vrouwen meer kans hebben op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, op gezondheidsproblemen van de moeder en een verstoorde ontwikkeling van het kind.

Zeer kwetsbare moeders ervaren veel problemen met zorg voor en opvoeding van het kind. Direct na de geboorte is dat extra belangrijk: een verstoorde hechting in de eerste drie levensjaren geeft kans op blijvende intellectuele en motorische achterstand.

Het begeleidingstraject duurt maximaal drie jaar en bestaat gemiddeld uit één huisbezoek per week.

Het huisbezoek is ingedeeld in twee uur. Het eerste uur wordt er gewerkt aan het aanleren van vaardigheden en het regelen van praktische zaken. De praktische zaken zijn gericht op de volgende leefgebieden; financiën, huisvesting, dagbesteding, participatie, activiteiten dagelijks leven, gezondheid, sociaal netwerk en opvoeding. Het tweede uur staat geheel in het teken van de ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

 

De begeleiding wordt uitgevoerd door teams van Moeders van Rotterdam bestaande uit werkbegeleiders, casusbegeleiders en derdejaars HBO studenten van o.a. de opleiding MWD (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) , SPH (Sociaal Pedagogische hulpverlening), pedagogiek en toegepaste psychologie.

Het begeleidingstraject is opgebouwd in verschillende fases zoals afgebeeld.

Wanneer het begeleidingstraject is afgerond is het doel dat de vrouwen zelfredzaam zijn en voldoende vaardigheden hebben aangeleerd om zelfstandig met hun problemen om te gaan of dat zij weten waar zij moeten zijn om hun problemen aan te pakken.

 

Mocht u tijdens spreekuren zwangere (of net bevallen) vrouwen tegenkomen waarbij bovenstaande situatie van toepassing is, kunt u haar gemakkelijk aanmelden door middel van een aanmeldformulier via onderstaande website:

www.moedersvanrotterdam.nl

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jantine de Jong. Zij is bereikbaar via 06-12688241 / 010-2673161 of via de mail: jca.dejong@rotterdam.nl

 

Zoek contenttype
Webpagina