Bericht van KOEL: De POH GGZ naar een hoger niveau! Verdiepingsleergang praktijkondersteuner GGZ, vanaf 14 september

 
 
De POH-GGZ is inmiddels niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. De huisartspraktijk heeft te maken met een toename van complexe problematiek, waarbij ook psychische en psychiatrische aspecten spelen. De praktijkondersteuner GGZ ontlast de huisarts en kan de kwaliteit van het GGZ aanbod van de huisartspraktijk verhogen. Maar de manier waarop dit gebeurt verschilt enorm per praktijk. Er is behoefte aan handvatten om de samenwerking van de POH-GGZ met de huisarts, evenals het huisartsgeneeskundig denken bij de POH GGZ te verbeteren. Daarbij komt dat de huisartsen geen of te weinig invloed hebben op de nascholing van de vaak gedetacheerde POH.

 

Binnen Leerpunt KOEL is daarom een verdiepingsleergang praktijkondersteuner GGZ ontwikkeld. Het belangrijkste doel is de praktijkondersteuner GGZ, die vaak al veel ervaring heeft als hulpverlener in de tweedelijns GGZ, bij te scholen in het denken en werken als eerstelijns hulpverlener, als verlengde arm van de huisarts en met de uitdaging een bijdrage te leveren aan de transities in de zorg. De leergang is bedoeld voor praktijkondersteuners die al minstens een jaar werkzaam zijn in een huisartspraktijk.

De eerste versie van de verdiepingsleergang wordt in april 2017 afgerond.  De deelnemers zijn zeer tevreden en geven een hoge waardering. De docenten zelf zijn (kader)huisarts dan wel deskundige ondersteuners  in de eerstelijnszorg. De docenten geven de deelnemers een duidelijke nieuwe kijk op hun werk en een impuls om de samenwerking met de huisarts vorm te geven.

De verdiepingsleergang bestaat uit acht modules en start op 14 september 2017. 

Heeft u belangstelling of behoefte aan nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met:

•   Carel van Velzen, leergangbegeleider  en senior adviseur KOEL
    (c.vanvelzen@steunpuntkoel.nl, 06-54242663)

•   Monique Pastoor, accountmanager scholingen Leerpunt KOEL
    (m.pastoor@leerpuntkoel.nl, 078-6193068).

Direct aanmelden kan ook via de website van Leerpunt KOEL  www.leerpuntkoel.nl

Hopende uw POH-GGZ te mogen begroeten bij onze leergang.

Met vriendelijke groet, Monique Pastoor

IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht
T: 078-6193068, E: secretariaat@leerpuntkoel.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht
T: 078-6193068, E: secretariaat@leerpuntkoel.nl

.
www.leerpuntkoel.nl

Zoek contenttype
Webpagina