Dossiers

 
Vluchtelingen

Vluchtelingen

In dit dossier vindt u de meest recente informatie over huisartsenzorg aan vluchtelingen in de regio. Het wordt regelmatig aangevuld met informatie van onder meer GHOR en CHPR.
Raamovereenkomst

Raamovereenkomst

Negen zorginstellingen, verenigd in Conforte*, en de LHV-huisartsenkring District Rotterdam tekenden woensdag 11 september jl. de raamovereenkomst ‘voorbehouden handelingen’. De zorginstellingen voldoen zo aan hun verplichting om beleid te ontwikkelen voor de gedegen uitvoering van voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).
Huisartsenzorg bij rampen en crises

Huisartsenzorg bij rampen en crises

Huisartsen zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In de regio Rotterdam is daarom een Huisartsen Rampen OPvangplan (HaROP) opgesteld. Het HaROP borgt de continuiteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen als bij een infectieziekteuitbraak.
Huiselijk geweld

Huiselijk geweld

Hier vindt u meer informatie over huiselijk geweld.