Huisartsenzorg

 
Huisartsen zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden. In de regio Rotterdam is daarom een Huisartsen Rampen OPvangplan (HaROP) opgesteld. Het HaROP borgt de continuiteit van de huisartsenzorg bij calamiteiten, zowel bij (flits)rampen als bij een infectieziekteuitbraak.

Convenant
In het convenant dat door de LHV-huisartsenkringen district Rotterdam, Westland/Schieland/Delfland (voor het gebied Nieuwe Waterweg Noord), de CHPR, CHP Nieuwe Waterweg Noord en de GHOR Rotterdam-Rijnmond is ondertekend, zijn afspraken opgenomen over wederzijdse verplichtingen tijdens een ramp of crisis. Zo verplicht de GHOR zich onder meer om informatie te verstrekken aan de huisartsen, en committeren de huisartsen zich aan hun - wettelijke - taak om huisartsenzorg te waarborgen tijdens alle omstandigheden. In het HaROP worden deze afspraken praktisch uitgewerkt.

OTO
Om ervoor te zorgen dat het HaROP geen papieren exercitie blijft, is een OTO-traject gestart. OTO staat voor Opleiden, Trainen en Oefenen. Bent u geïnteresseerd? Houd dan de kringnieuwsbrieven en de mailings van de CHPR in de gaten. 

Hieronder vindt u de documenten die betrekking hebben op de huisartsenzorg bij rampen en crises. Binnenkort is alle noodzakelijke informatie (ook) te vinden op de HaROP-app.

Corona
Kijk voor het laatste nieuws op de HAwebpagina van de kring.