Congres: Help, een klacht!

 

Voorkomen en omgaan met klachten, geschillen en claims

 

Een centraal georganiseerd congres i.s.m. SKGE om huisartsen te informeren over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en over het nut en de route van afhandeling klachten en geschillen door SKGE. Een bijeenkomst met interessante sprekers / experts, onderbouwt met casuïstiek. Ook wordt aandacht besteed aan het voorkomen van klachten als de patiënt boos of emotioneel wordt.

Leerdoel
 • op de hoogte zijn van de Wkkgz met betrekking tot klachten en geschillen
 • weten hoe de procedures klacht- en geschilbehandeling verlopen
 • handvatten bij omgaan met en voorkomen van klachten van patiënten
Inhoud workshop

Interessante sprekers / experts nemen u mee in de procedures bij klachten en het voorkomen van klachten.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 50,- / Niet-leden € 120,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018 / 085-0480072.

Programma
 • 15.30 uur: Opening 
 • 15.40 uur: Wkkgz en SKGE 
 • 16.00 uur: Rol klachtenfunctionaris met casuïstiek
 • 16.30 uur: Afwikkeling schadeclaims
 • 17.30 uur: Pauze (inclusief maaltijd)
 • 18.15 uur: Hoe ga je om met eisende/dwingende patiënten 
 • 19.15 uur: Geschillencommissie 
 • 19:45 uur: Interactie / vragen
 • 20.00 uur: Afsluiting + borrel
Trainer(s)

Carin Littooij - bestuurslid LHV
Jiske Prinsen - directeur SKGE en Swanehilde Kooij - jurist LHV
Anneke Hulshof - klachtenfunctionaris
Annemarie Smilde - senior specialist gezondheidsrecht VvAA
Claire Blaauw - senior jurist medische aansprakelijkheid en specialist gezondheidsrecht VvAA
George Smits - psycholoog
Frank van der Hoek - voorzitter Geschillencommissie

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.