Grip op leidinggeven

 

Grip op leidinggeven is een praktijkgerichte workshop die aansluit op de actuele personele - en leiderschapsvraagstukken die bij de deelnemers leven. Onder leiding van de trainer worden de eigen casussen van de deelnemers besproken. De deelnemers krijgen concrete tips en adviezen hoe zij "grip" krijgen op hun eigen personele vraagstukken.

Leerdoel
  • Houding en gedrag eigen personeel herkennen en vanuit werkgeverschap hanteren
  • Verschillende personeelsinstrumenten leren toepassen
Inhoud

Praktijksituaties zijn het vertrekpunt voor het behandelen van het onderwerp. Deze situaties kunnen gaan over zaken als: 

  • Hoe wordt het werkgeverschap ingevuld in de praktijk
  • Hoe en door wie wordt er leidinggegeven
  • interactie tussen en omgaan met medewerkers
  • het voorbereiden en voeren van een functionerings-/beoordelingsgesprek
  • het geven en ontvangen van feedback
  • fricties en spanningen in de praktijk

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie5 punten
KostenLeden € 325,- / Aios € 205,- / Niet-leden € 610,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072.

Trainer(s)

Petra van der Horst heeft jarenlange ervaring in het coachen en adviseren van huisartsen / huisartsenpraktijken. Zij heeft expertise op het terrein van leiderschap, praktijkvoering, HRM en organisatieontwikkeling. Petra is concreet, empathisch en resultaatgericht. Ze heeft onder meer een opleiding in de toegepaste psychologie, in de organisatiekunde en op het terrein van sociaal economische advisering.

Sonia Jennings is vanaf 2001 werkzaam vanuit haar eigen bedrijf AAR Consult als (interim) bestuurder, projectmanager/ consultant, trainer en coach werkzaam binnen de gezondheidszorg, met name de eerstelijn. Daarvoor is ze, van 1980 tot 1999, binnen de bankensector werkzaam geweest. Haar zakelijke financiële achtergrond combineert Sonia met haar kennis en ervaringen als bestuurder en leidinggevende binnen diverse organisaties en haar werk als coach en trainer. Sonia streeft bij de uitvoering van haar werkzaamheden immer naar een balans tussen gezonde zakelijke principes en menselijke waarden.

Bijzonderheden

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan ook op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 5 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld. Daarnaast hebben huisartsen regelmatig behoefte aan professionele ondersteuning (begeleidingstrajecten) op het gebied van HRM. De LHV wil haar leden de optie bieden hiervoor gebruik te maken van de diensten van Petra van der Horst. Zij hanteert hiervoor een uurtarief van € 95,- excl. BTW, reis- en verblijfkosten.

Deze training kunt u ook volgen als EKC vervolgtraining voor uw herregistratie als EKC-er.

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.