Hid(ha)-dag 27 november 2018

 
 

De jaarlijkse geaccrediteerde nascholingsdag voor alle huisartsen in dienstverband vindt dit jaar plaats op dinsdag 27 november in Bunnik. Vanaf vandaag kun je je aanmelden voor het inhoudelijk programma. We zien je graag in Bunnik!

De inhoud van de Hid(ha)-dag wordt jaarlijks opnieuw bepaald, onder meer aan de hand van evaluaties van de voorgaande edities. Je kunt dit jaar twee workshops bijwonen: Beslissingen en organisatie rondom het levenseinde door Loet Birker, huisarts en SCEN-arts en een combinatie training Tijdmanagement & Efficiënte Consultvoering door Lucie Douwes Dekker.

Inhoud workshop

Workshop 1 – Tijdmanagement & Efficiënte consultvoering
In deze workshop passeren allerlei oplossingsrichtingen de revue, van compensatiemethoden voor sommige relevante persoonskenmerken tot praktische aspecten voor planning- en prioriteringsmethoden. Maar ook agenderingstechnieken en communicatieve handigheden. U kunt de wetmatigheden toepassen op diverse overlegmodellen, zoals de vergadering. U leert hoe u beter en efficiënter kunt omgaan met uw kostbare tijd.

Uitlopende spreekuren zijn voor iedereen vervelend en kunnen de zorg nadelig beïnvloeden. Patiënten kunnen door het wachten geïrriteerd raken waardoor het consult vaak negatief begint, met als gevolg dat niet alles op tafel komt. Bovendien blijft er werk liggen, waardoor pauze- of privétijd in de knel komt. Maar ook u als huisarts kan zelf ongeduldig en geïrriteerd worden, met een negatief gevolg voor uzelf en de omgeving. Efficiëntie zorgt ervoor dat resultaat en tijd met elkaar in evenwicht zijn. Als dat lukt wordt het doen van spreekuren een leuke bezigheid die voldoening geeft en daardoor energie!

Workshop 2 – Hete hangijzers bij euthanasie
De kranten staan er vol van, mondige senioren hebben het graag ' maar vast geregeld' en de Levenseindekliniek krijgt het steeds drukker. Waar liggen de grenzen van wat mag volgens de wet? Hoe om te gaan met een euthanasievraag bij psychiatrische problematiek, dementie, klaar met leven? En wat bespreek je als iemand eventjes zijn wilsverklaring komt inleveren? 

Bereikbaarheid bij terminale zorg
Voor een praktijkhoudend huisarts is het al best een hele organisatie om je terminale patiënt zelf in ANW te begeleiden. Hoe doe je dat als HIDHA? En wil je dat eigenlijk wel? Wat vindt het NHG daarvan? En wanneer en hoe draag je over aan de HAP? Hoe organiseer je de continuïteit voor je patiënt goed zonder jezelf uit het oog te verliezen?

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Waarnemer
Accreditatie6 punten
KostenLeden € 155,- / Niet-leden € 230,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Haasbroek, y.haasbroek@lhv.nl of 085 - 0480059.

Programma

09:00 – 09:30 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers
09:30  - 10:00 uur: Opening door Wadi-bestuur incl. FAQ’s CAO
10:00 – 11:00 uur: Workshop 1, combinatie Tijdmanagement & Efficiënte consultvoering door Lucie Douwes Dekker
11:00 – 11:15 uur: Pauze
11:15 – 12:45 uur: Vervolg Workshop Tijdmanagement & Efficiënte consultvoering
12:45 – 13:45 uur: Lunchpauze
13:45 – 15:00 uur: Workshop 2, Beslissingen en organisatie rondom het levenseinde
15:00 – 15:15 uur: Pauze
15:15 – 16:15 uur: Vervolg workshop Beslissingen en organisatie rondom het levenseinde
16:15 uur: afsluiting incl. borrel

Trainer(s)

Lucie Douwes Dekker trainer (huisarts n.p.)
Loet Birker huisarts en SCEN-arts

Bijzonderheden

LAD-leden
LAD-leden betalen hetzelfde tarief als LHV-leden.

Algemene Voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene Voorwaarden LHV Academie van toepassing.