Motiverende gespreksvoering voor leidinggevenden

 

Voor polishouders Nationale Nederlanden € 125,- korting.

Als praktijkmanager, huisarts, leidinggevende heb je ambities, verwachtingen en eisen. Het is een van de grotere uitdagingen om je medewerkers of collega’s daartoe ook te bewegen of motiveren. Motiveren betekent inzicht in de drijfveren van je medewerkers en het vermogen om een omgeving te scheppen waarin deze drijfveren tot hun recht kunnen komen. Iemand willen aanzetten tot actie is in de eerste plaats een keuze en gelukkig ook een vak. Daar kun je dus beter in worden.

Leerdoel

Op het einde van de workshop beschikt u over:

  • Inzicht in actuele theoretische basisconcepten over motivatie
  • Praktische handvatten voor motiverende gespreksvoering en aansturing
  • Bruikbare ervaringen van collega’s
  • Meer inzicht in uw eigen drijfveren
Inhoud

Tijdens deze interactieve workshop laten we je kennis maken met een aantal veel gebruikte theoretische kaders (Zelfdeterminatietheorie van Deci&Ryan, SCARF model van David Rock, de Will/Skill matrix en 5 vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering). Verder gaan we vooral praktisch aan de slag met jouw vragen en eigen casuïstiek. Er is ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te oefenen.

Praktische informatie

DoelgroepPraktijkhouder
Praktijkmanager
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 225,- / Aios € 120,- / Niet-leden € 425,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma
  • Rol leidinggevende
  • Methodiek motiverende gespreksvoering 
  • Praktische oefeningen
Trainer(s)

Peter Lijster is arbeids- en organisatiedeskundige. Hij gelooft in het zelfsturend vermogen van medewerkers, waarin zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk, leven en loopbaan. Medewerkers gaan hierover in gesprek met hun leidinggevende, die periodiek het initiatief neemt voor een ‘goed gesprek’ over veranderen of verbreden van inzetbaarheid. De organisatie schept de randvoorwaarden, waarbinnen medewerkers/leidinggevenden deze zelfsturing kunnen realiseren. Resultaat? Flexibele en duurzame inzetbaarheid van mens en organisatie, uitgaande van kansen.  

 

Deborah Fortuyn is arbeids- en organisatiedeskundige. Haar drijfveer? Mensen en organisaties in beweging krijgen, op een haalbare, respectvolle en resultaatgerichte manier. Zodat werken beter wordt en leuk blijft. Ze doet dit graag met een kwinkslag, prikkelend, eerlijk en krachtig. Van coachen en trainen krijgt ze veel energie, zeker als het gaat om communicatieve vaardigheden en effectiever communiceren als professional en als team.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.

Heeft u een ziekteverzuimverzekering bij Nationale Nederlanden dan krijgt u € 125,- per deelnemer na afloop vergoed. Op basis van de deelnemerslijst neemt Nationale Nederlanden contact met u op voor teruggave van bovengenoemd bedrag.