PROFclass Module 2

 

Post-specialistische opleiding voor startende praktijkhoudende huisartsen

 

Bent u onlangs gestart met een praktijk of overweegt u op korte termijn een praktijkstart? Herkent u dit: u voelt zich een prima huisarts maar weet nog niet hoe u een praktijk moet opbouwen? De PROFclass bereidt u goed voor op het praktijkhouderschap en begeleidt u stap voor stap bij het bouwen van een succesvolle huisartsenpraktijk.

Leerdoel

Module 2 heeft u onder andere te bieden:

  • een persoonlijke visie op samenwerken in de wijk
  • kennis van projectplannen / business cases voor projecten (zoals Zorg in de Wijk)
  • overzicht van de mogelijkheden op ICT-gebied voor huisartsenzorg en geïntegreerde zorg
  • kennis om subdoelgroepen te definiëren en te identificeren in wijk of praktijkgebied
  • inzicht in organisatorische, juridische en financiële aspecten van samenwerkingsverbanden
Inhoud workshop

De PROFclass sluit aan op de bekende LHV-cursussen Praktijkmanagement en Praktijkstart. Deze twee cursussen zijn vooral gericht op kennisoverdracht. De PROFclass gaat een stap verder en is gericht op het toepassen van verworven kennis in de praktijk. Actief aan de slag dus! U bent ook van harte welkom als u al wat langer bent gevestigd en uw management- en organisatievaardigheden wilt verdiepen en verbreden. De PROFclass is een post-specialistische opleiding, opgebouwd uit twee –afzonderlijk aangeboden- modules. Het opbouwen van de eigen praktijk staat in de eerste module centraal. In deze tweede module is het samenwerken in de wijk het leidende thema.


In de wijk
In module 2 (5 onderwijsdagen) ligt de focus op samenwerken in de wijk. U werkt in deze module aan een projectplan / business case voor een concreet multidisciplinair zorgaanbod dat u samen met partners in de wijk wilt realiseren. Daarbij komen niet alleen het opzetten van een (huisartsen)samenwerkingsverband, het besturen en project- en financieel management ervan aan de orde. U leert ook over populatiemanagement, medisch leiderschap, marketing en communicatie en ICT in de huisartsenpraktijk.
U krijgt voorbereidingsopdrachten voor elke onderwijsdag en toepassingsopdrachten na afloop daarvan. Deze voorbereidings- en toepassingsopdrachten worden uitgevoerd in de praktijk. U kunt op deze manier de verworven kennis en vaardigheden direct toepassen.

Een oud-cursist over de PROFclass:
"De PROFclass is inspirerend en motiverend. De opleiding biedt een mooie kans om je, samen met collega's, op een toegankelijke manier te verdiepen in de verschillende aspecten van het leidinggeven aan een huisartsenpraktijk. De PROFclass haalt de ondernemer in je naar boven!"

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie30 punten
KostenLeden € 1625,- / Niet-leden € 1950,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie (030) 282 37 51.

Programma

Onderwijsdag 1: Visie op samenwerking            9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 2: Opzetten van een project        9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 3: Organiseren van                     9.00 – 19.00 uur
een samenwerkingsverband
Onderwijsdag 4: Medisch leiderschap               9.00 – 19.00 uur
Onderwijsdag 5: ICT en Marketing                    9.00 – 19.00 uur

Lees meer over PROFclass Module 1 (de modules zijn los van elkaar te volgen)

Trainer(s)

Populatiemanagement/ visie op samenwerking, Marc Bruynzeels, directeur Jan van Es Instituut
Good practice multidisciplinaire samenwerking,  Sebastiaan Dam, huisarts
Projectmanagement, Ger Plat bedrijfskundige CT-groep
Governance, Sonja Jennings
Good practice multidisciplinaire samenwerking, Ninon Higham, kaderhuisarts Beleid en Beheer
Samenwerkingsvormen (bestuurlijk en juridisch ontwerp), A. (Arie) Kreule, specialist ondernemings- en gezondheidsrecht 
Financieel management, het maken van een business case, , Ger Plat bedrijfskundige CT-groep
Good practice multidisciplinaire samenwerking, Yvonne Guldemond, huisarts
Medisch leiderschap, Liesbeth van der Jagt, Management NHG Scholing, Ass. Prof. opleiding Supervisie/coaching UMC Utrecht, 
Marketing en communicatie, Ward de Moor, senior adviseur communicatie VvAA
ICT in de huisartspraktijk, Vladan Ilic, huisarts

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.