Regie op uw financiën-praktijk en privé

 

In samenwerking met SPH                     

 

Heeft u ook wel eens het gevoel dat u geld laat liggen? Of dat u onvoldoende regie over uw eigen financien heeft? Huisartsen hebben  te maken met een complexe financiële situatie waarin zakelijk en privé innig met elkaar verstrengeld zijn. Hoewel huisartsen vaak gebruik maken van verschillende gespecialiseerde financieel adviseurs zoals boekhouder, belastingadviseur, tussenpersoon, fiscalist, accountant, etc. constateren we vaak dat fiscaal, juridisch en financieel nog niet alles op elkaar is afgestemd en geïntegreerd. Hierdoor ontstaan vaak ‘gaten’ en ‘overlappingen’ in de financiële situatie.

Leerdoel

De deelnemer kan haar/zijn eigen situatie beoordelen en het gesprek aangaan met een willekeurig financieel adviseur. Zij/hij kan meepraten over de volgende onderwerpen:

 • De financiële samenhang tussen de zakelijke  en privéhuishouding
 • De pensioenregeling van SPH (weet hoe de premie wordt vastgesteld, welke dekkingen er geboden worden en wat het verwacht pensioen zal zijn)
 • De verschillende risico’s die er zijn voor de huisarts (als professional en als mens) en hoe deze mogelijk afgedekt kunnen worden, met de  verschillende voor- en nadelen
 • De verschillende hypotheekvormen kennen en weten welke past en wat de gevolgen zijn van extra aflossen en (on)mogelijkheden om de overwaarde  te verzilveren
 • Het formuleren van een spaardoel en de voor- en nadelen kunnen benoemen van  de verschillende vormen van sparen en beleggen
 • De verschillende soorten levensverzekeringen die worden aangeboden en welk type past bij welke situatie
 • Hoe binnen de fiscale kaders zo gunstig mogelijk vermogen kan worden opgebouwd en eventueel doorgegeven aan de nieuwe generatie
 • Op welke wijze de huisarts regie kan blijven houden op zijn financiële situatie
Inhoud

De cursus richt zich op de belangrijkste onderdelen van uw persoonlijke financiële situatie. Dat doen we vanuit een onafhankelijke en integrale optiek. Zijn uw praktijk en privéhuishouding verstandig met elkaar verbonden? Hoe heeft u uw financiële risico’s beoordeeld? Heeft u passende maatregelen getroffen bij uw overlijden? Op welke wijze bouwt u slim vermogen op?  Na de cursus kunt u gericht vragen stellen aan uw verschillende adviseurs. U heeft dan overzicht van de in elkaar grijpende fiscale, financiële en juridische zaken in uw persoonlijke situatie. U wordt hierdoor een goede gesprekspartner van uw verschillende adviseurs. Ook leert u van de casuïstiek van collegae.    

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie3 punten
KostenLeden € 125,- / Aios € 55,- / Niet-leden € 225,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480018.

Programma

Per module  biedt de cursus concrete handvatten, waarmee de huisarts zijn eigen situatie kan beoordelen en het gesprek kan aangaan met een adviseur. Per onderwerp worden ook ervaringen van de deelnemers besproken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 • Samenhang praktijk en privé
 • Pensioen opbouwen
 • Risico’s afdekken
 • Huis en hypotheek
 • Sparen en Beleggen
 • Levensverzekeringen
 • Fiscaliteit en arts
 • Praktische informatie tips

Per onderwerp wordt een korte introductie van 15 minuten over  het onderwerp gegeven door de docent. Daarna is er ruimte voor vragen, het delen van eigen ervaringen en wordt de hand-out kort toegelicht.

Trainer(s)

Corinne Matena werkt sinds 2007 als financieel planner voor Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen. Daarvoor was zij financieel planner bij de VvAA en financieel adviseur bij de Rabobank. De specifiek met de beroepsgroep huisartsen opgedane kennis en ervaring geeft zij graag weer terug aan de huisartsen. Een integrale en vooral onafhankelijke blik op privé en zakelijke financiën vindt zij belangrijk!   

 

Peter van Huizen Na een aantal jaar als fysiotherapeut te hebben gewerkt heeft hij zich omgeschoold naar de zakelijke en financiële dienstverlening. Aanvankelijk als praktijkadviseur bij VvAA, waar hij later als financieel planner werkzaam is geweest. De laatste jaren heeft hij deze werkzaamheden op zelfstandige basis uitgeoefend en momenteel werkt hij als financieel planner bij SPH. De ruime opgedane ervaring uit de afgelopen jaren als praktijkadviseur en financieel planner deelt hij graag met u.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.