Starterscafé Rotterdam Spoedzorg

 
 

Denk je ook weleens na over de toekomst van de spoedzorg door de huisarts? Of word je regelmatig met deze vraag geconfronteerd op de huisartsenpost of in gesprek met een collega? Niet zelden worden we aangesproken: ‘die waarnemers doen te weinig diensten’, ‘waarnemers vragen te hoge tarieven’ en meer van deze zinnen worden regelmatig gehoord. Het is echter de vraag of de oplossingen voor de pijnpunten in de spoedzorg alleen bij de waarnemer en de niet-gevestigde huisarts liggen.

Leerdoel

-          Inzicht krijgen in notitie LHV, InEen en VPH over spoedzorg dd. 10 november 2017.

-          Inzicht krijgen in financiering huisartsenzorg in ANW-uren in de regio Rotterdam

-          Meningvorming over de organisatie van de ANW-zorg in de regio in de toekomst.

Inhoud workshop

Op 10 november 2017 werd door drie belangenverenigingen (LHV, InEen en VPH) een gezamenlijke visie op spoedzorg gepresenteerd. In deze notitie is er aandacht voor regionale verschillen en wordt nagedacht over regionale oplossingen en worden er drie scenario’s genoemd.  Zowel door de CHPR als de LHV-Kring Rotterdam worden we benaderd om over de uitwerking hiervan mee te denken.

Wij willen jullie uitnodigen om met de waarnemers en HIDHA’s in gesprek en in discussie te gaan over positie van de niet-gevestigde huisarts op 22 januari 2018. Een mooie gelegenheid om elkaar te spreken en je mening te laten horen over een thema wat alle huisartsen aangaat.

Verder kan je je apparatuur op deze avond laten ijken! Wat het ijken betreft: hier geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt. Er kunnen ongeveer 15 apparaten per uur worden geijkt.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 10,- / Aios € 10,- / Niet-leden € 20,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of (030) 282 37 51.

Programma

Inloop 19.15 uur (let op: geen broodjes!): Afleveren appatuur voor het ijken (zorg voor markering).

19.30 – 19.40 uur: Inleiding aan de hand van notitie LHV, InEen en VPH en financiering ANW-zorg.

19.45 – 21.30 uur: Themagerichte discussies:

-          Verantwoordelijkheden: waar liggen welke verantwoordelijkheden wat betreft de spoedzorg?

-          Financiering: wel of niet ons probleem?

-          Positie van de niet-gevestigde huisarts: waar bevinden we ons en waar gaan we heen?

-          Belangenbehartiging: door wie en op welke wijze?

21.30 uur: Netwerkborrel

Trainer(s)

 

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.