Starterscafé Rotterdam

 
 

Een blik op kindermishandeling in de regio Rotterdam: van signalering naar verdieping.

Een niet kloppend verhaal bij het letsel wat je ziet bij een kind. Alle radartjes in je brein gaan draaien. Wel of niet pluis ? Wel of niet melden, en aan wie? Waarom wel? Wanneer niet? Deze nascholing gaat meer houvast bieden. Vanuit het perspectief van een huisarts, triagist, vertrouwensarts en kinderarts kijken we naar dit complexe onderwerp.

Leerdoel
Inhoud workshop

Doel van deze nascholing is meer inzicht geven in de verschillende fasen van signalering, het overleg met Veilig Thuis en expertise-centra. Verschillende stappen van de meldcode nemen we door met verschillende experts in het veld. Eefje Louwers, huisarts, leidt ons langs vroege signalering van kindermishandeling. Jorinda Graveland, triagiste, zal aanvullen daarop inzicht geven in de cijfers van de afwijkende niet-pluis gevoelens en het interne proces op de HAP. Een vertrouwensarts van Veilig Thuis informeert ons over wat er bij Veilig Thuis achter de schermen gebeurd wanneer er overleg plaatsvindt of melding wordt gedaan en hoe we dit in de 24-uurszorg kunnen vormgeven. Tot slot zal Marjo Affourtit, kinderarts, uiteenzetten wat belangrijke aandachtspunten zijn in de tweede lijn en in het vervolgtraject.

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Waarnemer
Accreditatie2 punten
KostenLeden € 30,- / Aios € 20,- / Niet-leden € 40,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 030-2823751.

Programma

19.00 uur: Inloop met broodjes

19.30 uur: Vroege signalering en meldcode -  Eefje Louwers

20.15 uur: Cijfers ‘niet-pluis’ en meldingen CHPR – Jorinda Graveland

20.30 uur: Veilig Thuis; ik overleg en dan ? – Jeanette Wilton

21.00 uur: Ervaringen in de tweede lijn: het Goofy-spreekuur en het netwerk – Marjo Affourtit

21.30 uur: Borrel

Trainer(s)

Eefje Louwers, huisarts, gepromoveerd op screening kindermishandeling op de SEH

Jorinda Graveland, triagist en KIMI functionaris bij de CHPR

Jeanette Wilton, vertrouwensarts Veilig Thuis Rotterdam

Marjo Affourtit, kinderarts sociale pediatrie, o.a. Goofy-spreekuur, en bestuurslid Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling.

Bijzonderheden

Algemene voorwaarden LHV Academie

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.