Uw patiënten- en financiële administratie op orde Module I

 

Meer overzicht in de patiënten- en financiële administratie, efficiënter werken én een hoger rendement. In deze workshop legt u de basis voor een veranderproces binnen uw praktijk. U krijgt inzicht, tips en tools bij de dagelijks terugkerende werkprocessen en administratie.

Leerdoel
  • U wordt zich meer bewust van het belang van optimale werkprocessen in de praktijk
  • U krijgt meer zicht op waar het mis kan lopen bij patiënten- en financiële administratie
Inhoud workshop

Er wordt veel van uw praktijk verwacht als het gaat om niet-zorggerelateerde taken, zoals declaraties en bijbehorende patiëntenadministratie. Taken zijn vaak opgesplitst, waardoor het kan ontbreken aan een goed overzicht. De ervaring leert dat zelfs huisartsenpraktijken die goed lijken te draaien inkomsten mislopen. Deze module gaat over de basis van de praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. We kijken over elkaars schotten heen en richten ons op transparantie, overdraagbaarheid van taken, lean werken en een optimale omzet. We sporen blinde vlekken en onterechte aannames op naar aanleiding van de thema’s ‘Omzet’, ‘Patiëntenadministratie’, ‘Factureren’ en ‘Verwerking van declaraties’. 

Bij Module I is het noodzakelijk dat de verantwoordelijk huisarts aanwezig is samen met assistente(s) en (indien van toepassing) de praktijkmanager. De aanwezigheid van de verantwoordelijke huisarts is belangrijk voor inzicht in het gehele proces. Hierna kan het proces gedelegeerd worden aan de verantwoordelijke medewerker(s). Het hoogste rendement vindt plaats, wanneer van één praktijk zoveel mogelijk huisartsen, assistentes en indien van toepassing ook een praktijkmanager deelnemen. Praktijkprocessen komen duidelijker aan het licht bij aanwezigheid van verschillende disciplines van een praktijk. Bij een grotere aanwezigheid van medewerkers is er al meteen een veel groter draagvlak. Daarom wordt Module I ook steeds vaker op de eigen praktijklocatie aangevraagd. 

Na het volgen van Module I weet u hoe u efficiënter kunt werken in uw praktijk mét een hoger rendement. De genoemde kosten in het groene blok hieronder zijn de kosten per persoon. 

Module I op locatie in uw praktijk organiseren kan met een minimum van 6 deelnemers. Mocht dit interessant voor u zijn, neem dan contact op met academie@lhv.nl voor een vrijblijvende offerte en om in overleg een datum vast te stellen. 

Deze nascholing bestaat uit twee modules waarvoor apart kan worden ingeschreven. Om voor module ll te kunnen inschrijven, is het wel nodig dat u eerst module l gevolgd hebt.

Lees ook het artikel uit De Dokter: Praktijken laten soms omzet liggen

Indien gewenst is het ook mogelijk individuele ondersteuning met de trainer af te spreken. Als LHV-lid krijgt u korting op het uurtarief. U kunt hiervoor contact opnemen met de LHV Academie 085-0480072.

Praktische informatie

DoelgroepDoktersassistente
Hid(ha)
Praktijkhouder
Praktijkmanager
Praktijkondersteuner
Waarnemer
Accreditatie4 punten
KostenLeden € 199,- / Niet-leden € 390,-
Trainer(s)

Betty Bosman werkte jarenlang in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Als echtgenote van een huisarts begon ze in 2007 met zijn financiële administratie. Ze ondervond aan den lijve wat er kan misgaan met bijvoorbeeld het boeken, het factureren en tijdens werkprocessen. Maar ze weet ook dat je in relatief korte tijd veel op orde kan brengen. Sinds 2011 heeft Betty haar eigen advies-en organisatiebureau voor huisartsenpraktijken, waarbij ze deze kennis overbrengt. De nadruk ligt hierbij op eenduidige werk- en declaratieprocessen, op tijdwinst en een optimale omzet.

Bijzonderheden

Deze nascholing is ook geaccrediteerd voor uw doktersassistente. Bij inschrijving is het van belang het KABIZ-nummer bij de hand te houden.

Ook op aanvraag: in company
Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. Per praktijk is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke huisarts aanwezig is samen met de medewerker(s) die zich bezighouden met de patiënten- en financiële administratie. Het minimaal aantal voor deze cursus is 6 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Contact 
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 085-0480072.

Algemene voorwaarden LHV Academie
Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.