Waarnemersdag Rotterdam 2018

 
 

Kom naar de nascholingsdag voor niet-gevestigde huisartsen, die vier keer per jaar wordt georganiseerd op verschillende locaties. Op het programma staan medisch inhoudelijke onderwerpen die u als huisarts tegenkomt in het dagelijkse werk. Denk bijvoorbeeld aan spoedeisende geneeskunde, orthopedie en kindergeneeskunde. Een dag om kennis op te doen, op peil te houden én om collega’s te ontmoeten, we sluiten af met een hapje en een drankje.

Leerdoel
 • De werking van het cytochroom P450 weten.
 • Het effect hiervan op medicatie verwerking weten.
 • Weten wat een DNA paspoort is voor medicatie.
 • Hoe te handelen bij patiënten met nierfunctie afwijkingen.
 • Weten wat microalbuminurie is en hoe te handelen.
 • Weten wanneer te verwijzen als huisarts.
Inhoud workshop

Farmacogenetica: heeft u uw DNA paspoort al?
Bijna 80% van alle geneesmiddelen wordt in de lever afgebroken door enzymen van het Cytochroom P450 (CYP) systeem. Bij het voorschrijven gaan we er nu vanuit dat iedereen dezelfde CYP activiteit in zijn/haar lever heeft. Dat blijkt echter niet het geval, en dit is genetisch bepaald. Bij afwezigheid van bepaalde enzymen zal een patiënt geneesmiddelen veel slechter kunnen afbreken, met als gevolg hogere bloedspiegels en een hoger risico op bijwerkingen. Aan de hand van een eenvoudige DNA analyse kan worden vastgesteld wie welke enzymen van het CYP450 systeem heeft, en welke enzymen verminderd actief zijn. Met deze kennis kan dan de dosering en/of de keuze van therapie worden aangepast: personalised medicine.

In Nederland zijn we al zover dat u met uw DNA paspoort voor medicatie van het Erasmus MC bij elke apotheek in Nederland terecht kunt, en daar medicatie op basis van uw DNA profiel kunt krijgen. De vraag is dus: heeft u uw DNA paspoort al?

Nieren zijn NIET moeilijk!
In deze workshop wordt u door de trainer meegenomen in de prachtige wereld van de NIER. Samen met u gaat zij op zoek naar antwoorden op al die vragen waar u in de dagelijkse praktijk mee stoeit:  

 • Wat is een normale nierfunctie eigenlijk als u 100 jaar bent? (kreatinine? GFR? CKD epi? MDRD?
 • Wat is microalbuminurie nu werkelijk?
 • Wat is de eGFR / MDRD / ckd epi?
 • Wanneer moet ik verwijzen en wanneer niet?
 • Welke medicatie juist wel en welke juist niet?

Als uitgangspunt zal de trainer hierbij de vernieuwde transmurale richtlijn chronische nier schade gebruiken maar vooral antwoord geven op de voor uw praktijk relevante vragen.

Praktische informatie

DoelgroepHid(ha)
Waarnemer
Accreditatie6 punten
KostenLeden € 185,- / Aios € 115,- / Niet-leden € 395,-
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de LHV Academie of bel (030) 282 37 41.

Programma

08:30 – 09:00 uur Ontvangst en inschrijving
09:00 – 10:30 uur Workshop Farmacogenetica: heeft u uw DNA paspoort al?
10:30 – 10:45 uur Pauze
10:45 – 12:15 uur Vervolg workshop Farmacogenetica: heeft u uw DNA paspoort al?
12:15 – 13:15 uur Lunch
13:15 – 14:45 uur Workshop Nierfunctie aandoeningen
14:45 – 15:00 uur Pauze
15:00 – 16:30 uur Vervolg workshop Nierfunctie aandoeningen
16:30 uur Borrel 

Trainer(s)

R.H.N. (Ron) van Schaik, Hoogleraar Farmacogenetica bij het Erasmus MC
M.A.M. (Martine) Verhoeven, Nefroloog in het Franciscus Vlietland ziekenhuis in Schiedam.

Bijzonderheden

De volgende Waarnemersdag staat nog gepland:


Algemene voorwaarden LHV Academie

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.