Bestuur

 
 
Hier vindt u meer informatie over het bestuur van de huisartsenkring district Rotterdam en omstreken.

Bestuursleden

Henk Hoogervorst                   voorzitter
Tekin Karaköse                       penningmeester
Coleta Verheij                         secretaris
Thao Nguyen                          algemeen bestuurslid
Tejo Schenk                            algemeen bestuurslid 
Atabey Senyürek                    algemeen bestuurslid   
Maarten van Gemeren           algemeen bestuurslid (namens de Wagro)

Vergaderdata

Het bestuur van de huisartsenkring district Rotterdam e.o. heeft voor 2018 zijn bestuursvergaderingen op de volgende data gepland:

  • 1 februari 2018
  • 7 maart 2018
  • 5 april 2018
  • 2 mei 2018
  • 31 mei 2018
  • 5 juli 2018
  • 26 september 2018
  • 1 november 2018
  • 6 december 2018

Zaken aandragen ter bespreking in bestuursvergaderingen

Indien u zaken heeft, waarvan u van mening bent dat deze in een kringbestuursvergadering aan de orde gebracht dienen te worden, verzoeken wij u vriendelijk dit tenminste 1 week voor de volgende vergaderdatum per e-mail aan ons kenbaar te maken. Het e-mailadres van de kring is: west-nederland@lhv.nl.