Wagro Rotterdam

 
 
Startende huisartsen, waarnemers, hidha's: de Wagro staat open voor alle niet-gevestigde huisartsen en geeft hen een stem.

Wagro Rotterdam-Rijnmond 
De groep voor alle startende huisartsen, waarnemers, Hidha's en HID’s in de regio Rotterdam. De Wagro-commissie Rotterdam-Rijnmond is een onderdeel van de LHV-huisartsenkring district Rotterdam. De  Wagro wil op een professionele, betrokken en actieve manier de niet gevestigde huisartsen een stem geven in huisartsenland. De Wagro heeft als doel om de belangen te behartigen van de achterban, daarnaast speelt de Wagro een rol op het vlak van dienstverlening/scholing en ten slotte biedt de Wagro een platform om te netwerken. Door verschillende werkgroepen wordt aan deze doelen gewerkt.

Werkgroep belangenbehartiging
Op verschillende manieren wil de Wagro een stem geven aan de niet-gevestigde huisartsen. De Wagro onderhoudt nauwe contacten met het LHV kringbestuur. Binnen de Wagro heeft de werkgroep als doelstelling om onder andere de belangen op de verschillende huisartsenposten te vertegenwoordigen van niet-gevestigde huisartsen middels het bijwonen van de vergaderingen van de dienstencommissies. Daarnaast wil het Wagro-bestuur als woordvoerder naar andere partijen optreden namens de achterban.

Werkgroep dienstverlening en scholing
Een centrale rol van de Wagro is het verzorgen en het faciliteren van scholing. Zo wordt de mogelijkheid geboden om je als lid aan te sluiten bij een FTO-groep en/of bij een intervisiegroep om zodoende aan intercollegiale toetsings-nascholingspunten te komen, hetgeen een herregistratie-eis is. Tevens biedt de Wagro scholing aan met betrekking tot niet-medische zaken. Regelmatig wordt er een Wagro-café georganiseerd met verschillende praktische onderwerpen.

Werkgroep netwerk en ondersteuning
De Wagro heeft als doelstelling om de startende / niet-gevestigde huisartsen te ondersteunen met praktische informatie waar mogelijk. Daarnaast biedt de Wagro een platform waarin laagdrempelig de gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen tussen waarnemers, maar ook om in contact te komen met gevestigde huisartsen en andere partijen in huisartsenland. De communicatie verloopt veelal via HAweb en de Facebook-groep. Jaarlijks organiseert de Wagro een netwerkbijeenkomst in samenwerking met de CHPR.

Doe mee!
Iedereen die lid wil worden van de Wagro Rotterdam-Rijnmond en zich al dan niet actief wil inzetten voor de belangen van niet-gevestigde huisartsen in de regio, of die meer informatie wil over de Wagro wordt van harte uitgenodigd om contact zoeken met de Wagro via HAweb: https://haweb.nl/do/startpage?id=9944-737461727470616765
(externe link)

Wil je lid worden van de HAwebgroep van de Wagro?

Je kunt je aanmelden op HAweb op de volgende wijze:

1. Klik in het hoofdmenu op 'Alle groepen'

2. Typ in de zoekbalk 'Wagro Rotterdam'

3. Klik naast de beschrijving van de groep Wagro Rotterdam-Rijnmond op: toegang vragen

4. Wij ontvangen een bericht van je aanmelding

5. Na goedkeuring door ons ontvang je een notificatie en zie je de groep verschijnen in het overzicht "Mijn groepen"

 

Kijk ook op HAweb(externe link) of Facebook(externe link).