Wagro Rotterdam

 
 
Startende huisartsen, waarnemers, hidha's: de WAGRO staat open voor alle niet-gevestigde huisartsen en geeft hen een stem.

WAGRO Rotterdam-Rijnmond
De groep voor alle startende huisartsen, waarnemers en hidha's in de regio Rotterdam. De WAGRO-commissie Rotterdam is een onderdeel van de kring Rotterdam Rijnmond. De  WAGRO wil op een professionele, betrokken en actieve manier de niet gevestigde huisartsen een stem geven in huisartsenland. De WAGRO heeft als doel om de belangen te behartigen van de achterban, daarnaast speelt de WAGRO een rol op het vlak van dienstverlening/scholing en ten slotte biedt de WAGRO een platform om te netwerken. Door verschillende werkgroepen wordt aan deze doelen gewerkt.

Werkgroep belangenbehartiging
Op verschillende manieren wil de WAGRO een stem geven aan de niet-gevestigde huisartsen. Binnen de WAGRO heeft de werkgroep als doelstelling om de belangen op de verschillende HAP’s te vertegenwoordigen van niet-gevestigde huisartsen middels het bijwonen van de vergaderingen van de dienstencommissies. Daarnaast wil het WAGRO-bestuur als woordvoerder naar andere partijen optreden namens de achterban.

Werkgroep dienstverlening en scholing
Een centrale rol van de WAGRO is het verzorgen en het faciliteren van scholing. Zo wordt de mogelijkheid geboden om je als lid aan te sluiten bij een FTO-groep en/of bij een intervisiegroep om zodoende aan intercollegiale toetsings-nascholingspunten te komen, hetgeen een herregistratie-eis is. Tevens biedt de WAGRO scholing aan met betrekking tot niet-medische zaken. Regelmatig wordt er een starterscafé georganiseerd voor de startende huisarts met verschillende praktische onderwerpen. Daarnaast worden er kleinschalige scholingen georganiseerd, zogenaamde ‘spreekkamer sessies’, gericht op niet-gevestigde huisartsen die overwegen zich te vestigen.

Werkgroep netwerk en ondersteuning
De WAGRO heeft als doelstelling onder andere om de startende / niet-gevestigde huisarts te ondersteunen met praktische informatie waar mogelijk. Daarnaast biedt de WAGRO een platform  waarin laagdrempelig de gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen tussen waarnemers maar ook om in contact te komen met gevestigde huisartsen en andere partijen in huisartsenland. De communicatie verloopt veelal via HAweb. Jaarlijks organiseert de WAGRO een netwerkbijeenkomst in samenwerking met de CHPR.

Doe mee!
Iedereen die lid wil worden van de WAGRO Rotterdam-Rijnmond en zich al dan niet actief wil inzetten voor de belangen van niet-gevestigde huisartsen in de regio, of die meer informatie wil over de WAGRO wordt van harte uitgenodigd om contact zoeken met de WAGRO via HAweb: https://haweb.nl/do/startpage?id=9944-737461727470616765
Wil je lid worden van de HAwebgroep van de WAGRO? Mail dan je mailadres aan: wagro@huisartsenkringrotterdam.nl

Kijk ook op HAweb of Facebook.