Vernieuwde raamovereenkomst voorbehouden handelingen

 
Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. De handleiding 'Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging en verzorging' geeft handvatten om zorgverleners op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Voordeel raamovereenkomst
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de Huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ die in 2019 is opgesteld. Zo zijn uitvoeringsverzoeken alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen. Wat is verder nieuw?

Afgesloten raamovereenkomsten 2019/2020
Onderstaand een overzicht van de zorginstellingen die de vernieuwde  raamovereenkomst ‘voorbehouden handelingen’ ondertekend hebben. Henk Hoogervorst voorzitter Huisartsenkring district Rotterdam heeft de raamovereenkomst ondertekend namens alle huisartsen uit de regio Rotterdam.
Klik hier voor de zorginstellingen die de vernieuwde raamovereenkomst getekend hebben.

Raamovereenkomst 2013
In 2013 heeft de Huisartsenkring met diverse instellingen een raamovereenkomst voorbehouden handelingen afgesloten (klik hier voor een overzicht). Voor instellingen die de vernieuwde raamovereenkomst (nog) niet ondertekend hebben, blijft deze raamovereenkomst van kracht.

Overige informatie
Download hier de handleiding  voorbehouden handelingen

Klik hier voor informatie over voorbehouden handelingen op de LHV-website.