Scholing

 
De werkgroep Scholing van de WAGRO Rotterdam-Rijnmond wil nascholingen organiseren gericht op startende huisartsen. Tegenwoordig behoort tot de registratie-eisen dat je als huisarts intercollegiale toetsingspunten moet halen (10 van de in totaal 200 punten in vijf jaar). Maar met name als waarnemer is het soms lastig om aan die eis te voldoen. Een belangrijk punt voor de WAGRO is dan ook dit mogelijk te kunnen maken voor waarnemers en hidha's, middels FTO's en het bieden van de mogelijkheid tot het vormen van intervisie-groepen.

Onze doelstellingen:

  • Mogelijkheid bieden voor intercollegiale toetsing (herregistratie-eis) middels FTO's;
  • Faciliteren van opzetten van intervisie;
  • Aanbieden van scholing gericht op niet-praktijkhouders op het gebied van niet-medische zaken mbt het huisartsenvak.

Beoogde activiteiten:

  • Minimaal 3 FTO's per jaar;
  • Platform bieden voor het opzetten van intervisie (vormen van groepjes, EKC-opleiding, intervisie-vormen etc.);
  • Nascholingskalender op HA-web / LHV-site;
  • Andere nascholingen gericht op starters.