Werken

 
Op deze pagina kun je informatie vinden over wat je nodig hebt om als waarnemer of hidha aan de slag te gaan.

Checklist

Op de website van de LHV kun je een uitgebreide checklist vinden voor startende waarnemers en startende hidha's. Hieronder volgt een aantal van de belangrijkste onderwerpen.

Registratie

Je dient je aan te melden bij het RGS-register en het BIG-register.

Belastingdienst

Als startende ondernemer dien je je aan te melden bij de belastingdienst als startende ondernemer en een Verklaring Arbeidsrelatie - winst uit onderneming (VAR-wuo) aan te vragen.

Kamer van Koophandel

Sinds enige tijd is inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht voor dokters. Het register van de Kamer van Koophandel is deels openbaar. Jouw bedrijf wordt met naam en adres vermeld, ook op internet. Dit kan onhandig zijn als bedrijfs- en privéadres hetzelfde zijn. Door een bedrijfsnaam te kiezen waarin je eigen naam niet voorkomt en die niet bekend is bij patiënten is jouw adres moeilijker te achterhalen. Er zijn strikte voorwaarden waaronder een prive adres afgeschermd kan worden, zie de website van de KvK.

Verzekeringen

Verzekeringen zijn noodzakelijk op een aantal terreinen: beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid. Neem hiervoor contact op met jouw assurantietussenpersoon.

Pensioen

Pensioenopbouw geschiedt verplicht via het SPH.

Klachtenregeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg in Rotterdam biedt huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders een collectieve klachtenregeling aan. Voor meer informatie en aanmelding zie www.klachteninfo-ske.nl.

Hidha

Voor hidha's geldt een CAO.

Contract

Voorbeeldcontracten zijn te vinden op de LHV-site.

Waarneemorganisaties

Waarnemers kunnen werk vinden via www.waarneembemiddeling.nl.
Deze site wordt ook gebruikt door verschillende huisartsenposten om diensten op te vullen. Een aantal huisartsenposten in Rotterdam en omstreken is te bereiken via onderstaande contactpersonen:

Boekhouding

Noord Negentig en Seres hebben samen een boekhoudprogramma ontwikkeld wat waarnemers goed kunnen gebruiken voor het bijhouden van hun administratie. Het kan gebruikt worden om rekeningen te maken of bij te houden, bankafschriften bij te houden en met één druk op de knop kun je de nog te ontvangen verdiensten opvragen.